085 016002824 uur per dag

Begraafplaats Tolsteeg Utrecht

Begraven op Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht

Begraafplaats Tolsteeg is aangelegd in 1934 en heeft veel rechte lanen en brede grindpaden. In de aula heeft kunstenaar M.C. Escher een muurschildering gemaakt. Bijzonder is ook de urnentuin van Begraafplaats Tolsteeg, een prachtige groene plek voor de as van een dierbare. De aula heeft 80 zitplaatsen en is uit te breiden met maximaal 180 staanplaatsen.

Een begrafenis –zonder gebruik van aula/koffiekamer en rouwkaarten- op Begraafplaats Tolsteeg is al mogelijk voor € 3.459,-

In dit bedrag zijn de kosten van het dienstverleningspakket, het graf en de voorloper opgenomen en dit zijn hiermee de kosten van alle producten en diensten die u minimaal nodig hebt op Begraafplaats Tolsteeg.

Vanaf

 3.459,-

Prijsindicatie begrafenis met gebruik van aula en koffiekamer op Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht

Dienstverleningspakket

€ 2.295,-

Hierin is opgenomen:

vinkje  Verzorgen en regelen van de uitvaart
vinkje  Bespreken van de uitvaart bij u thuis
vinkje  24/7 telefonische ondersteuning
vinkje  Vervoeren van de overledene naar ons dienstencentrum
vinkje  Verzorgen en kleden van de overledene
vinkje  Nette uitvaartkist: spaanplaat met eikenprintfolie
vinkje  Gebruik van de koeling in ons dienstencentrum (maximaal 7 dagen)
vinkje  Condoleanceregister
vinkje  Vervoeren van de overledene naar de begraafplaats
vinkje  Begeleiding van een uitvaartleider op de dag van de uitvaart (max. 2 uur)
vinkje  Aangifte van overlijden, verkrijgen van verlof tot begraven
vinkje  Akte van overlijden
vinkje  Gebruik van de rijdende baar

Algemeen graf

Begraafrecht en onderhoudskosten 10 jaar

€ 1.164,-

Aula/koffiekamer

Aula 45 min, grafgang 30 min, ontvangkamer 30 min

€ 363,-

50 kopjes koffie

€ 110,-

Rouwkaarten

50 stuks, inclusief opmaak, correcties, verzending van drukker

€ 198,50

Totaal

€ 4.130,50

Particulier graf op begraafplaats Tolsteeg in Utrecht

In bovenstaande prijsberekening is uitgegaan van een algemeen graf. Een algemeen graf is een graf voor (meestal) 10 jaar, waarin personen worden begraven die niet voor een eigen graf kiezen. Het is meestal een 2- of 3-persoons graf, waarin mensen komen te liggen die onderling geen enkele band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt waar de algemene graven zijn gelegen. Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd. U kunt er dus niet voor kiezen om het graf langer te huren.

Bij een particulier graf kunt zelf een plekje uitkiezen op de begraafplaats. U kunt deze plek huren voor 10 of 20 jaar en daarna kunt u besluiten of u het graf langer wilt huren. Een particulier graf is meestal een 2- of 3 persoons graf, waarin familie bij elkaar komt te liggen.

De kosten van een particulier graf zijn afhankelijk van de plek die u uitkiest op Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht. De meerkosten van een particulier graf bedragen minimaal € 1.622,-

Vooraf de begrafenis op Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht bespreken

Als u weet dat u of iemand die u dierbaar is binnenkort gaat overlijden, kunnen we alvast eens vrijblijvend van gedachten wisselen. In een voorbespreking behandelen we uw wensen met betrekking tot de uitvaart en aan de hand daarvan stellen we een verslag en begroting voor u op. Dat geeft vaak rust, zo leert de ervaring.

Neem contact op met Onyx Uitvaartondernemer Utrecht om uw wensen over een begrafenis op Begraafplaats Tolsteeg te bespreken.